Algemene voorwaarden VisualBits

HELPDESK EN SUPPORT
Wij reageren en lossen problemen altijd binnen 24 uur op. Echter, bij urgente zaken reageren wij onmiddellijk dan wel binnen een uur. Problemen worden vrijwel direct aangepakt en zo snel mogelijk opgelost. Wij zijn per telefoon of e-mail goed bereikbaar en laten onze klanten nooit in de steek.

RESPONSIVE WEBSITES
Wij maken onze websites altijd standaard responsive. Dat betekent dat een
website zich dynamisch aanpast aan de maat van een beeldscherm (viewport). Dit is vooral voor mobiel belangrijk omdat een website dan goed leesbaar, gebruikersvriendelijk en toegankelijk (menu) blijft.

ONDERSTEUNING OPZET MAILBOXEN (INDIEN VAN TOEPASSING)
Wij adviseren een scheiding te maken tussen de website en e-mailadressen. VisualBits kan onder­steuning bieden bij het opzetten van e-mailadressen (van 1 tot maximaal 5) die bijvoorbeeld kunnen worden ondergebracht bij Microsoft of Google. De éénmalige kosten zijn € 150,–. De verdere maandelijkse facturering voor mailverkeer loopt
(in dit geval) via Microsoft. Kosten naar schatting € 4,20 per e-mailadres per maand op basis van Office 365 Business Essentials. Wij adviseren indien mogelijk de e-mailadres(sen) bij de huidige host te continueren.

VOORSCHOTTEN
Bij opdrachten die langer dan een maand duren werken wij graag met voorschotten die gerelateerd zijn aan de hoeveelheid werk die tot dan toe verricht is.

MEERTALIG
Bij websites die meerdere talen bevatten rekeningen wij € 150,– per toegevoegde taal voor de technische voorbereiding. En verder meerkosten om alle teksten te vervangen op basis van ons uurtarief.

AANSCHAFFEN SOFTWARE
Voor het maken van een website maken wij gebruik van een licentie voor een programma (pagebuilder) waarvan de éénmalige kosten per website € 70,– zijn. Google Analytics Voor het installeren van Google Analytics (aanpassen naar voorwaarden AVG) rekenen wij een éénmalig bedrag van € 150,–.

SEO
Zoekmachine optimalisatie staat min of meer los van het bouwen van een website. Bij het online zetten van een volledig nieuwe website kunnen de zoekresultaten via een zoekmachine veranderen.

ZELF EEN WEBSITE BIJHOUDEN
Vanwege de technische complexiteit is het zelf bijhouden van een website niet aan te raden en alleen mogelijk op een heel eenvoudig niveau. Voor instructies hebben wij een uur gereserveerd. Meer complex onderricht berekenen wij op basis van ons uurtarief.

HET BIJHOUDEN VAN EEN WEBSITE UITBESTEDEN AAN VISUALBITS
Aanpassingen aan een website op basis van ons uitwerktarief van € 45,– per uur. Voor kleine correcties (maximaal 10 minuten werk) worden geen kosten in rekening gebracht. Technisch Beheer Bij voorkeur verzorgt VisualBits het beheer van een website (€ 195,– per jaar). Om technische redenen verhuizen wij liever geen door ons gemaakte website naar een andere host.

ONVOORZIENE KOSTEN
Tijdens het bouwen van een website kunnen er onvoorziene kosten (meerkosten of werk derden) optreden. In principe rekenen wij deze door aan de opdrachtgever. Alles uiteraard in overleg.

AANLEVERING & PLANNING
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en op juiste wijze aanleveren van tekst- en beeldmateriaal. En voor alle andere informatie die voor VisualBits van belang kan zijn voor het realiseren van een goed werkende website binnen een gezamenlijk vastgestelde planning en urenbegroting.

UURTARIEF
De bedragen in deze offerte zijn gebaseerd op ons uurtarief van € 75,–. Het uitwerktarief is € 45,–.

BTW EN ONKOSTEN
Alle bedragen zijn exclusief 21% btw en eventuele onkosten (reis- en materiaal­kosten). Voor reiskosten rekenen wij € 0,40 per km. Wij kunnen onze tarieven jaarlijks corrigeren i.v.m. inflatie.

BETAALTERMIJN
Wij verzoeken opdrachtgevers om facturen binnen 15 werkdagen te betalen.

De Voetnoot
Stadhuisplein 2

1315 HT Almere

Telefoon: 06-39 43 18 11
E-mail: info@visualbits.nl
www.visualbits.nl

Algemene voorwaarden
Tarieven